Kam dál?


Aktuality penzijního připojištění

Každý čtvrtý dospělý obyvatel Česka může přijít o příspěvky na penzijní připojištění. Další útok na chudší občany.

Každý čtvrtý dospělý obyvatel Česka může přijít o příspěvky na penzijní připojištění. Další útok na chudší občany.   Díky „reformě“ v penzijním připojištění přijdou téměř dva miliony Čechů o státní příspěvek k jejich úložkám. Tito lidé si...

29. únor 2012 – poslední možnost změnit penzijní fond za stávajících podmínek. Neváhejte! Bude to horší!

29. únor 2012 – poslední možnost změnit penzijní fond za stávajících podmínek. Neváhejte! Bude to horší! Díky důchodové reformě, která kompletně mění systém penzijního připojištění u nás bude možné změnit fond za stávajících podmínek pouze do konce února...

Co byste měli vědět o - Změna smlouvy o penzijním připojištění

Změna smlouvy o penzijním připojištění Účastník může požádat o změnu smluvních podmínek při zachování penzijního plánu nebo o přestup na Penzijní plán č. 4. Změna smluvních podmínek může být učiněna pouze do budoucna. Žádost o změnu podává účastník...

Vznik penzijního připojištění

Vznik penzijního připojištění   • Penzijní připojištění se sjednává uzavřením smlouvy mezi účastníkem a penzijním fondem. Před uzavřením smlouvy musí být budoucí účastník seznámen se statutem penzijního fondu a aktuálním penzijním plánem.   • Smlouva je...

Co byste měli vědět o - Výnosy hospodaření penzijního fondu

Výnosy hospodaření penzijního fondu   • Právo podílet se na výnosech hospodaření penzijního fondu mají: - účastníci penzijního připojištění včetně příjemců starobních, invalidních a výsluhových penzí - účastníci, kteří přerušili penzijní...

Osobní účet účastníka penzijního připojištění. Vše důležité.

Osobní účet účastníka penzijního připojištění.   • Penzijní fond je povinen vést každému účastníkovi ode dne vzniku penzijního připojištění jeho osobní účet, kde se průběžně evidují příspěvky zaplacené jako příspěvky účastníka, jiné osoby a...

Co byste měli vědět o - Dávky penzijního připojištění

Starobní penze   • Starobní penze musí být ve smlouvě vždy sjednána; náleží pouze účastníkovi a je vyplácena pouze jako doživotní penze.   • Nárok na starobní penzi vznikne účastníkovi, který splnil všechny tyto podmínky: a) dosáhl věku nejméně 60 let, b)...

Penzijní připojištění se státním příspěvkem - názvosloví

Penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen „penzijní připojištění“) postupné a dlouhodobé ukládání peněz na osobní účet klienta s cílem zajištění doplňkových příjmů nad rámec důchodu ze základního povinného důchodového poji...

ING penzijní fond

ING Penzijní fond - Profil   ING Penzijní fond působí na trhu s penzijním připojištěním od roku 1995, tehdy pod názvem Průmyslový penzijní fond. Pod značkou finanční a bankovní světové společnosti ING se dostal mezi největší a nejvýznamnější penzijní fondy na trhu...

AEGON penzijní fond

AEGON Penzijní fond – Profil   AEGON Penzijní fond, a. s., je nejmladším penzijním fondem na trhu s penzijním připojištěním. Byl založen v České republice v roce 2007 a od vstupu penzijního fondu na trh penzijního připojištění se jak obchodní, tak ekonomické výsledky...

Allianz penzijní fond

Allianz penzijní fond - profil   Allianz penzijní fond, a. s., byl založen 31.8.1997. Vznikl spojením jeho právních předchůdců Allianz-HYPO penzijního fondu, a. s. a Živnobanka - penzijního fondu, a. s. s názvem Allianz - Živnobanka penzijní fond, a. s. Současně bylo změněno...

Penzijní fond Komerční banky - KB

Profil fondu Penzijní fond Komerční banky, KB   Penzijní fond Komerční banky, a.s. má stabilní podíl na trhu penzijního připojištění. Dle počtu účastníků penzijního připojištění je 11 % a podle měření objemem finančních prostředků účastníků penzijního...

Penzijní fond AXA

AXA penzijní fond a.s. Profil penzijního fondu AXA   Klientům penzijního připojištění nabízí výhodný penzijní plán s kvalitní systémem penzí a ostatních penzijních dávek. Proto můžete na sto procent využívat všech benefitů spojených s penzijním př...

Penzijní fondy ČSOB

Profil penzijních fondů ČSOB Jako jediná instituce na trhu s penzijním připojištěním nabízí ČSOB potenciálním klientům možnost vybrat si z odlišných investičních strategií při ukládání prostředků z penzijního připojištění. ČSOB spravuje dva penzijní fondy –...

Generali penzijní fond

Penzijní připojištění, které nabízí penzijní fond Generali z pohledu zhodnocení patří mezi premianty na trhu. Účastníkům penzijního připojištění přináší průměrné dlouhodobé zhodnocení za dobu činnosti ve výši 5,7 % p.a.   Za rok 2009 penzijní fond Generali...

       Pro různé výpočty v oblasti pojištění je vám online k dispozici naše kalkulačka. Vyzkoušejte.

Pokud trochu myslíte na budoucnost pak vás jistě budou zajímat naše podrobné informace o penzijním pojištění online.

Získáte navíc prémii 50%
vašeho měsíčního příspěvku