Kam dál?


Daně - penzijní připojištění

Daňové výhody pro vás, pro firmy a podnikatele

Penzijní připojištění je také daňově zvýhodněné. Daňový základ je možné snížit až o 12.000 Kč za rok u příspěvků, které hradí účastník pojištění. Daňový odpočet můžete však uplatnit až od částky nad 500 Kč měsíčně, protože do částky 6000 Kč maximálně je poskytován státní příspěvek. To znamená, že abyste si mohli odečíst od základu daně 12.000 Kč, musíte spořit 18.000 Kč ročně.

Z pohledu úspory na daních je pro Vás tedy nejvýhodnější spořit 1 500 Kč měsíčně (18 000 Kč ročně) a získat tak maximální daňový odpočet (až 3 840 Kč) a zároveň nejvyšší státní příspěvek.

 

Hrubá mzda Úspory
při příspěvku 1000 Kč měsíčně při příspěvku 1500 Kč měsíčně
5 let 20 let 5 let 20 let
10 000 Kč 3 600 Kč 14 400 Kč 7 200 Kč 28 800 Kč
12 000 Kč 3 600 Kč 14 400 Kč 7 200 Kč 28 800 Kč
15 000 Kč 5 700 Kč 22 800 Kč 11 400 Kč 45 600 Kč
20 000 Kč 5 700 Kč 22 800 Kč 11 400 Kč 45 600 Kč
25 000 Kč 7 500 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč 60 000 Kč
30 000 Kč 7 500 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč 60 000 Kč
40 000 Kč 9 600 Kč 38 400 Kč 19 200 Kč 76 800 Kč

 

Příspěvek zaměstnavatele na Vaše penzijní připojištění

si firma nebo podnikatel výrazně sníží daně.

V případě zaměstnavatele i zaměstnance příspěvek na penzijní připojištění nepodléhá platbám ani sociálního ani zdravotního pojištění. Příspěvek na penzijní připojištění tak může být výhodnější než přidání na platu. Zaměstnavatel ušetří 35 % z příspěvku oproti vyplácení mzdy, zaměstnanec 12.5 %.

Jako daňově uznatelné náklady budou uznány příspěvky až do výše 3 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je navíc osvobozen od daně z příjmu zaměstnance až do výše 5% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

       Pro různé výpočty v oblasti pojištění je vám online k dispozici naše kalkulačka. Vyzkoušejte.

Pokud trochu myslíte na budoucnost pak vás jistě budou zajímat naše podrobné informace o penzijním pojištění online.

Získáte navíc prémii 50%
vašeho měsíčního příspěvku