Kam dál?


Druhy penzí

Jaké jsou druhy penze, ze kterých si mohu vybírat? Jsou to tzv. penze doživotní.

  1. Starobní. Tato dávka je vyplácena doživotně při dosažení věku 60 let nebo přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění a v případě, že splnil dobu pojištění, kterou má ve svém plánu jeho penzijní fond. Tato doba bývá mezi 5-10 lety. Nejméně je to však 60 měsíců. Pak stačí pouze podat žádost o zahájení výplaty penze.
  2. Invalidní. Je vyplácena v případě přiznání plného invalidního důchodu ze zákonného důchodového pojištění. Způsob výplaty závisí na penzijním plánu popř. na dohodě mezi klientem a fondem. Aby měl klient na tuto penzi musí spořit minimálně 3 roky, čili 36 měsíců a musí podat písemnou žádost o výplatu invalidní penze.
  3. Pozůstalostní. V případě smrti účastníka, je tato penze vyplacena osobě, kterou účastník určil ve smlouvě o penzijním připojištění. Nárok na výplatu vznikne pokud je pravidelně placeno 3-5 let v závislosti na podobě penzijního plánu konkrétního fondu. Pokud klient zemřel v době, kdy mu byla vyplácena penze , ke které byla sjednána pozůstalostní penze, je doba vyplácení 36 měsíců. Pokud ke smrti došlo před začátkem vyplácení pak se sjednává penze mezi 12-120 měsíci.

Další možnou volbou je tzv. Výsluhová penze. Není povinná. Je třeba ji sjednat ještě před vznikem nároku na starobní penzi. Výplata je limitována na maximálně 50% nárokové částky a je třeba platit do fondu minimálně 15 let čili 180 měsíců. Můžete však současně pobíráním penze můžete pokračovat ve spoření na starobní penzi. Toto je nejvýhodnější varianta pro mladší klienty, kterým během těch 15 let nevznikne nárok na starobní penzi.

       Pro různé výpočty v oblasti pojištění je vám online k dispozici naše kalkulačka. Vyzkoušejte.

Pokud trochu myslíte na budoucnost pak vás jistě budou zajímat naše podrobné informace o penzijním pojištění online.

Získáte navíc prémii 50%
vašeho měsíčního příspěvku