Kam dál?


Penzijní fondy srovnání

Jak provádět srovnání a vybrat si ten správný penzijní fond? Penzijní fond si každý vybírá na dlouhou dobu. Je možné jej samozřejmě změnit, ale předpovědět správně chování fondu do budoucna je velmi obtížné. Proto jsou fondy přísně sledované Českou národní bankou. Rovněž lze konstatovat, že počet a kvalita penzijních fondů je víceméně stabilizovaný a nelze říci, že by člověk udělal fatální chybu výběrem jakéhokoli fondu z dnešní nabídky.. Pokud budete chtít poradit je vám k dispozici náš analytik na telefonu.

Dále uvádíme nejdůležitější kritéria, podle kterých by se měl budoucí účastník penzijního připojištění řídit při výběru penzijního fondu.

Srovnávací tabulka jednotlivých penzijních fondů

1. Velikost fondu

Větší fondy obvykle mají úspory z rozsahu a mohou být proto efektivnější. Mohou si najmout lepší analytiky a lépe diverzifikovat portfolio. Mohou si dovolit větší investice, které jsou pro jiné fondy nedosažitelné. Mohou být více stabilnější při náhlém odlivu klientů. Nicméně mohou být méně flexibilnější. Větší fondy mohly mít také velké náklady na získání klientů a budou chtít tyto náklady přenést na účastníky připojištění, čímž se klientům sníží budoucí výnosy.

2.Správce fondu a jeho akcionáři

Vyberte si fond za kterým stojí instituce, kterým samotným záleží na jejich dobrém jménu a nebudou si ho chtít pokazit špatnou správou penzijního fondu. Tzn. Silná domácí nebo zahraniční finanční instituce, která je kontovaná na nějaké významné burze a která musí o sobě pravidelně informovat.

3. Způsob investování fondu

Podívejte se jakým způsobem ten, který fond investuje. Pro penzijní fondy platí přísná omezení, ale váš postoj k riziku při investování do určitých aktiv vás může nasměrovat k fondu, který vaší povaze lépe vyhovuje. Podívejte se jaké podíly investuje do akcií (které platí za více rizikové s větší výnosností) do nemovitostí, či státních dluhopisů (které bývají považovány za nejméně rizikové)

4. Dlouhodobá výkonnost fondu.

Podívejte se jaký výkon podávají fondy v horizontu několika let. Tento ukazatel nám může ukázat, zda je fond schopen dlouhodobě slušně profitovat, dívejte se na průměrné roční zhodnocení v co nejdelší časové řadě. Nezapomeňte, že není důležité mít jeden skvělý rok a pak špatné. Od toho jsou jiné druhy investic. U penzijního fondu je lepší strategie „dlouhodobý a pravidelný deštík, kapka po kapce“ převedeno do investiční terminologie: pravidelně dobré zhodnocení bez výkyvů.

5. Nízké náklady v porovnání s výnosy

Každý fond by se měl snažit o co nejnižší náklady. Podívejte se jaké jsou provozní náklady na jednoho klienta (provozní náklady/průměrný počet klientů) porovnejte si provozní náklady na správu aktiv (náklady/aktiva)

6. Ostatní výhody

Tyto faktory by neměly být rozhodující, ale doplňkové. Kdo je depozitářem fondu? Depozitář, má ze zákona být také jakýmsi dohlížitelem na činnost fondu. Proto by to měla být důvěryhodná banka. Nabízí fond různé kartové programy a slevy pro účastníky. Možná se vám budou hodit. Informuje fond pravidelně o svém hospodaření? Má fond stabilní management s jasnou vizí a strategií?.

 

       Pro různé výpočty v oblasti pojištění je vám online k dispozici naše kalkulačka. Vyzkoušejte.

Pokud trochu myslíte na budoucnost pak vás jistě budou zajímat naše podrobné informace o penzijním pojištění online.

Získáte navíc prémii 50%
vašeho měsíčního příspěvku