Kam dál?


Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Jak vám může přispět zaměstnavatel?

Zaměstnavatel může zaměstnanci přispět až do výše 24.000 Kč. Může přispět buď na penzijní připojištění nebo na životní pojištění a částku rozdělit podle své úvahy. Tyto částky jsou osvobozené od zdanění a ani se z nich neplatí zdravotní a sociální pojištění.

Zaměstnavatel vám nicméně nesmí určovat penzijní fond na který vám bude přispívat.

Zaměstnavatel nebo podnikatel výrazně sníží daně.

V případě zaměstnavatele i zaměstnance příspěvek na penzijní připojištění nepodléhá platbám ani sociálního ani zdravotního pojištění. Příspěvek na penzijní připojištění tak může být výhodnější než přidání na platu. Zaměstnavatel ušetří 35 % z příspěvku oproti vyplácení mzdy, zaměstnanec 12.5 %.

Jako daňově uznatelné náklady budou uznány příspěvky až do výše 3 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je navíc osvobozen od daně z příjmu zaměstnance až do výše 5% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

       Pro různé výpočty v oblasti pojištění je vám online k dispozici naše kalkulačka. Vyzkoušejte.

Pokud trochu myslíte na budoucnost pak vás jistě budou zajímat naše podrobné informace o penzijním pojištění online.

Získáte navíc prémii 50%
vašeho měsíčního příspěvku