Kam dál?


Vznik penzijního připojištění

Vznik penzijního připojištění

 

• Penzijní připojištění se sjednává uzavřením smlouvy mezi účastníkem a penzijním

fondem. Před uzavřením smlouvy musí být budoucí účastník seznámen se statutem

penzijního fondu a aktuálním penzijním plánem.

 

• Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu účastníkem a penzijním fondem nebo

akceptací předaného písemného návrhu smlouvy podepsaného účastníkem penzijnímu

fondu. Smlouva je účinná prvním dnem kalendářního měsíce sjednaného ve smlouvě

jako datum vzniku penzijního připojištění, nejdříve však prvním dnem kalendářního

měsíce následujícího po dni podpisu smlouvy.

 

• Nedílnou součástí smlouvy je penzijní plán a statut penzijního fondu.

 

• Další smlouvu lze uzavřít, pokud:

a) dříve vzniklé penzijní připojištění zaniklo nebo

b) dříve vzniklé penzijní připojištění bylo přerušeno nebo

c) účastníkovi vznikl nárok na dávky penzijního připojištění a požádal o výplatu dávky;

další smlouvu lze uzavřít nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po

doručení písemné žádosti o výplatu starobní nebo invalidní penze nebo jednorázového

vyrovnání místo starobní nebo invalidní penze.

       Pro různé výpočty v oblasti pojištění je vám online k dispozici naše kalkulačka. Vyzkoušejte.

Pokud trochu myslíte na budoucnost pak vás jistě budou zajímat naše podrobné informace o penzijním pojištění online.

Získáte navíc prémii 50%
vašeho měsíčního příspěvku